Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri tam metinlerinin, aşağıda detaylı olarak açıklanan yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Yazım dili Türkçe’dir ve görsel malzemelerin içerik ve telif hakları yazarların sorumluluğundadır.

Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni:

  1. Bildiri metni doc veya docx formatında olmalıdır.
  2. Yazılar A4 sayfa boyutunda (29.7 x 21cm.), Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
  3. Sayfa kenarlarında 3’er cm. boşluk bırakılmalıdır. Yazılar tek sütun ve sola hizalı, olmalıdır. Göndermeler sayfa altında, “dipnot/footnote” olarak değil, metnin sonunda “sonnot/endnote” verilmelidir.
  4. Yazarın adı, soyadı büyük harflerle koyu olarak, görev yaptığı kurum ve e-posta adresi ise italik olarak 10 punto ile yazılmalıdır.
  5. Bildiri metni 4000 kelimeyi aşmamalıdır.
  6. Bildiri metninde yer alacak görsel malzemelerin, baskı aşamasında sorun yaşanmaması için en az 300 dpi çözünürlükte jpeg ya da tiff formatında hazırlanmalı, ayrıca bir dosya olarak, metin içindeki yer alış sıralamasına uygun olarak iletilmelidir. Metin içinde daha düşük çözünürlüklü olarak yer alabilecek olan görsel malzemenin, metindeki yerleri belirtilmeli ve numaralandırılmalıdır.
  7. Tablolar “MSword” düzeni içinde oluşturulmuşsa metin içinde iletilebilir. Görsel malzemeler gibi ayrı ayrı dosyalanmasına gerek yoktur. Ancak başka bir programda elde edilmiş ise okunaklı olabilmesi için pdf ya da uygun çözünürlükte jpeg ya da tiff formatında ayrı dosyalar halinde iletilmesi gereklidir. Tablo başlıkları tabloların bulunduğu yerlerde metin içinde verilebilir. Gösterimi “Tablo 1., 2., 3.” şeklinde olmalıdır.
  8. Dosyalar e-mail ile isufturkey@gmail.com adresine gönderilmelidir.
  9. Metin içindeki referanslar, yazar(lar) adı, yayın yılı ve sayfa numarası ile parantez içinde, örneğin:  (Biddle and Hill, 1971, 23) şeklinde gösterilmelidir.
  10. Metin içindeki tüm referanslar metnin sonunda, aşağıdaki gibi yer almalıdır.

Kaynak Gösterimi:

Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki gibi yazılmalıdır.

A. Kitapların kaynak olarak gösterimi:

A.1. Tek yazar

Hillier, B. (1996) Space is the machine, Cambridge University Press, Cambridge.

A.2. İki yazar
Whitehand, J. W. R. and Carr, C. M. H. (2001)Twentieth-century suburbs: a morphological approach, Routledge, London.

A.3. İkiden fazla yazar
PRASAD, N., RANGHIERI, F., SHAH, F., TROHANIS, Z., KESSLER, E., SINHA, R. (2009) Climate Resilient Cities: A Primer on Reducing Vulnerabilities to Disasters, World Bank, Washington DC.

A.4. Derleme kitap
Yavuz, A., Uğurel, Ü.N., der. (1984) Tarih İçinde Ankara, Seminer Bildirileri (28- 30 Eylül 1981) Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara.

A.5. Bir kurum tarafından yazılmış ve yayınlanmış kitap
DİE (1972) 1970 Binalar Sayımı, yayın no: 647, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.

A.6. Derlenmiş bir kitap içinde yer alan makale
Yavuz Y. (1984) 1923-1928 Ankara’sında Konut Sorunu ve Konut Gelişmesi, Tarih İçinde Ankara, Seminer Bildirileri (28-30 Eylül 1981) der. A. Yavuz, Ü.N. Uğurel, Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara; 235-56.

Bronton, P. (1969) Behavior, Body Mechanics and Discomfort, Sitting Posture, ed. E. Grandjean, Taylor and Francis, London; 315-32.

A.7. Raporlar

Stone, P.T., Thompson, G.S. (1970) Seating for Motor Vehicles, report no: MVR-3, Loughborough College of Technology, Loughborough.

A.8. Tezler

Bienstman, H. (2007) ‘Morphological concepts and urban landscape management: the cases of Alkmaar and Bromsgrove’, unpublished PhD thesis, University of Birmingham.

B. Süreli yayınların kaynak olarak gösterimi:

Kropf, K. S. (1996) “An alternative approach to zoning in France: typology, historical character and development control”, European Planning Studies  4, 717-37.

Hall, A. C. (1997) “Dealing with incremental change: an application of urban morphology to design control”, Journal of Urban Design  2, 221-39.

C. Çevrimiçi [online] Kaynakların Gösterimi:

 World Urbanization Prospects (2008) The 2011 Revision Population Database. (http://esa.un.org/unup/) Erişim Tarihi: 11.01.2013.

İlgili “URL”nin tamamı eksiksiz olarak verilmelidir. Bunun dışında, varsa şayet, yazar(lar)ın isim(ler)i, tarih, yayınlayan kuruluş, vb. diğer bilgiler de belirtilmelidir. çevrimiçi kaynaklar, diğer kaynaklar ile birlikte kaynaklar listesinin içinde, alfabetik sıralamanın gerektirdiği yerde verilmelidir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s