Mersin’in Dönüşümünde Morfolojik Süreçlerin İncelemesi Çalıştayı Yapıldı

CALISTAY-program 72dpiAkdeniz Kent Araştırmaları Merkez Müdürü Doç. Dr. Tolga Ünlü’nün yürütücülüğünde, merkez bünyesinde sürdürülen ve Tübitak tarafından 1001 Programı kapsamında desteklenen “Kentsel Gelişme Süreçlerinin ve Morfolojik Dönüşümün Kavramsallaştırılması: Mersin’de Çeper-kuşak Oluşumu ve Konut Alanlarının Değişen Fiziksel Yapısı” başlıklı araştırma projesi kapsamında, “Mersin’in  Dönüşümünde Morfolojik Süreçlerin İncelemesi Çalıştayı” yapılmıştır.

7 Ağustos 2015 tarihinde, Mimarlık Fakültesi’nde yapılan çalıştaya, ODTÜ, Çukurova Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden, kentsel morfoloji alanında uzman akademisyenler davet edilmiştir. Etkinliğin sabah oturumunda, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Tolga Ünlü tarafından, kentsel morfoloji alanına ilişkin teorik çerçeveye yönelik bir sunuş yapılmış ve öğleden sonraki oturumda ise projede elde edilen veriler ve sonuçlar üzerine, tüm çalıştay katılımcılarının görüşlerini paylaştığı oldukça verimli bir tartışma gerçekleştirilmiştir.

Organizasyonu Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan çalıştay ile

– proje araştırma bulgularının tartışılması,

–  kentsel gelişmeye yönelik kavramsallaştırmanın ve Mersin’de kentsel gelişmenin çözümlenmesi sonucunda elde edilen verilerin paylaşımı ve değerlendirilmesi,

–  Mersin’de proje kapsamında ele alınan konut alanları özelinde morfolojik değişimin kavramsallaştırılması ile elde edilen verilerin paylaşımı ve değerlendirilmesi ve

–  kentsel morfoloji alanında çalışan uzmanlar arasında bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesi

sağlanmış ve çalıştay düzenleme amaçlarına ulaşılmıştır.

L1060314 72dpi L1060317 72dpi L1060322 72dpi

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s