Sempozyum temaları

Kentsel morfolojide temel yaklaşımlar
Kentsel morfolojide farklı yöntemler ve teknikler
Planlama, mimarlık, tasarım ve kent formu ilişkisi
Kent formu – kentsel yapı ilişkisi
Kentsel büyüme ve çeper kuşaklar
Kentsel doku
Kent formunun tarihi
Kentsel mekanın biçimlenmesinde aktörlerin etkisi
Kamusal mekân
Kentsel biçimlenme ve mimari tipler ilişkisi (tipo-morfoloji)
Bilgisayar uygulamaları, sayısal modeller ve kentsel morfoloji
Kentsel morfoloji ve mekân dizimi
Kentsel morfoloji ve mekânsal algı
Kentsel korumada kentsel morfoloji ve mimari tipoloji çözümlemeleri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s